הבורסה תפצל את תת-ענף הנדל”ן המניב לשני תתי ענפים – “נדל”ן מניב בישראל” ו”נדל”ן מניב בחו”ל”

הבורסה תפצל את תת-ענף הנדל”ן המניב לשני תתי ענפים – “נדל”ן מניב בישראל” ו”נדל”ן מניב בחו”ל”

הבורסה תפצל את תת-ענף הנדל”ן המניב לשני תתי ענפים –

“נדל”ן מניב בישראל” ו”נדל”ן מניב בחו”ל”

הפיצול יאפשר למשקיעים השוואה בין החברות שעיקר פעילותן בישראל והשוואה בין חברות בעלות פיזור גלובלי או חברות המתמקדות במדינות מסוימות בחו”ל.

הפיצול יאפשר להשיק בעתיד מדדים עוקבים אחר כל תת ענף בנפרד

הבורסה תפצל את תת-ענף נדל”ן מניב לשני תתי ענף נפרדים – “נדל”ן מניב בישראל ” ו”נדל”ן מניב בחו”ל”.

תת-ענף נדל”ן מניב הכולל כיום 51 חברות מניות בשווי שוק כולל של כ -150 מיליארד שקל יפוצל לשני תתי ענפים:

תת ענף נדל”ן מניב בישראל שיכלול 31 חברות מניות, ששווי השוק הכולל שלהן כ-118 מיליארד שקל;

תת- ענף נדל”ן מניב בחו”ל שיכלול 20 חברות מניות, ששווי השוק הכולל שלהן כ-32 מיליארד שקל.

לאחר הפיצול יבוטל תת הענף הנוכחי נדל”ן מניב.נדל”ן מניב הינו נדל”ן להשקעה המניב הכנסה שוטפת. בהגדרת נדל”ן מניב תכללנה חברות הפועלות, בין בעצמן ובין באמצעות חברות בנות וכלולות, בתחומי נדל”ן מניב למסחר, לתעשייה, למשרדים, ללוגיסטיקה, למגורים, למלונאות, לדיור מוגן וכן קרנות השקעה במקרקעין (ריט).

הפיצול לנדל”ן מניב בישראל ולנדל”ן מניב בחו”ל יאפשר לציבור המשקיעים להשוות בין חברות בעלות אופי פעילות דומה – השוואה בין כל החברות שעיקר פעילותן בישראל והשוואה בין חברות בעלות פיזור גלובלי או חברות המתמקדות במדינות מסוימות בחו”ל.

הבורסה אישרה לאחרונה רישום למסחר של קרנות השקעה במקרקעין (קרנות ריט) זרות במסגרת חוק הרישום הכפול. רישום הקרנות הזרות בבורסה בתל אביב יאפשר לציבור המשקיעים בישראל חשיפה למגוון רחב יותר של השקעות, כולל השקעות גלובליות, במחירים תחרותיים.

בנוסף, קיימת התעניינות מצד חברות נדל”ן מניב זרות אשר מבקשות לרשום את מניותיהן למסחר בבורסה במקביל לרישומן למסחר בבורסות בחו”ל. פיצול תת-ענף נדל”ן מניב לשני תתי ענפים יאפשר להשיק בעתיד גם מדדים העוקבים אחר כל תת-ענף בנפרד, ויאפשר לחברות הנדל”ן המניב הזרות להיכלל במדד המיועד לחברות נדל”ן מניב בחו”ל.

הבורסה תבדוק תחילה האם החברה עוסקת בנדל”ן מניב, וזאת על פי כללי הבורסה שפורסמו בעבר. באם תעמוד בכללים אלה, תיבחן היכללותה באחד מתתי הענפים החדשים:
תת- ענף נדל”ן מניב בחו”ל- יכלול חברות שעיקר פעילותן נדל”ן מניב בחו”ל.

רף הכניסה לתת הענף נדל”ן מניב בחו”ל יהיה לחברות אשר תעמודנה בשני הקריטריונים הבאים במצטבר: 60% ומעלה מהכנסות החברה בתחום הנדל”ן מניב, יהיו מעסקי נדל”ן מניב בחו”ל, וגם 60% ומעלה מנכסי הנדל”ן מניב במאזן, יהיו נכסי נדל”ן מניב בחו”ל.

רף היציאה מתת הענף נדל”ן מניב בחו”ל יהיה לחברות אשר תרדנה מתחת לשני הקריטריונים הבאים במצטבר: מתחת ל-50% מהכנסות החברה בתחום הנדל”ן מניב, יהיו מעסקי נדל”ן מניב בחו”ל, וגם מתחת ל- 50% מנכסי הנדל”ן מניב במאזן, יהיו נכסי נדל”ן מניב בחו”ל.

נכון להיום יכלול תת-ענף זה 20 חברות מניות, מתוכן 16 מניות הכלולות במדדי הבורסה. לרשימת חברות המניות שיכללו בתת-ענף זה ראה בהמשך.

תת-ענף נדל”ן מניב בישראל יכלול חברות שעיקר פעילותן נדל”ן מניב בישראל.
תת הענף יכלול את כל החברות העוסקות בנדל”ן מניב, שאינן עומדות בכללי תת-ענף הנדל”ן המניב בחו”ל, המפורטים לעיל.

נכון להיום יכלול תת-ענף זה 31 חברות מניות, מתוכן 27 מניות הכלולות במדדי הבורסה.
בדיקת עמידת החברות בקריטריונים תתבצע על סמך דוחות כספיים שנתיים בלבד, וזאת בשל הביאורים המקיפים המופיעים בדוחות השנתיים. לפיכך עדכון הסיווג הענפי של חברות הנדל”ן, יבוצע רק אחת לשנה – בסוף חודש יוני.

פיצול תת-הענף יבוצע ביום שלישי, 31 בדצמבר 2019.


כתבות שתשמחו לקרוא

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *